World

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?

Kurumsal Kimlik

Bir işletme, kurum veya kuruluşun kim ve/veya ne olduğunu anlamamızı sağlayan tanıtıcı görsel göstergelerdir. Kurumsal kimlik olarak adlandırılan bu görsel göstergeler, işletmenin dışarıdan göründüğü gibi görünmesi için tasarlanır. Buna göre kurumsal kimlik tasarımı aynı zamanda kurumun konumunun da bir yansımasıdır. Marka, kurumsal kimlik süreçlerini tamamlayarak kurumun tanınır ve kolay akılda kalıcı olmasını sağlar.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?

Modern rekabetçi dünyada, markaların fark edilmesi, yani diğerlerinden (rakiplerden) ayırt edilmesi gerekir. Bunu sağlamak da kurumsal kimlikten geçiyor. Renk şemasından kurumsal kimlik logosuna kadar her şey özenle ve kapsamlı bir şekilde oluşturulmalıdır. Sonunda; hepsi kurumu yansıtacak şekilde olmalıdır.

Örneğin; Bir marka, eğlence işletmesi yani eğlence odaklı mal/hizmet satışı yapacak şekilde konumlandırılacaksa kurumsal kimliğini buna göre oluşturmalıdır. Logosu, renk şeması, sloganı, misyonu, vizyonu, sloganı, kampanya kurgusu, sosyal medya yönetimi vb. kısacası görsel, işitsel ve metinsel yapısı A’dan Z’ye tutarlı olmalıdır. Ayrıca, tüm bunlar belli bir stratejiye uygun olarak yapılandırılmalıdır.

Bir kurumun kendisini bu görsel/metinsel/işitsel metriklerle nasıl ifade ettiği, markanın insanlar nezdindeki imajı için önemlidir. Kurum kendini ve konumunu ne kadar güzel ve etkili ifade ederse, kişi/müşteri markayı o kadar çok algılar, yani konumlandırır.

Kurumsal Kimlik Türleri

Temel anlamda 3 çeşit kurumsal kimlik türü vardır. Şimdi kısaca bunları açıklayalım.

Bütünsel Kimlik

Kurumun tüm alanlarında ortak göstergeler kullanan bir kurumsal kimlik türüdür. Örneğin; BP.

Doğrulanmış/Desteklenmiş Kimlik

Bir kuruma bağlı şirketlerin ayrı yüzlere ve faaliyet alanlarına sahip olduğu ancak arka planda tek bir kurumla ilişkilendirildiği ve varlığının hissedildiği bir kurumsal kimlik türüdür.

Marka Kimliği

Bu, her bir kurumun farklı kurumsal kimliğe ve imaja sahip olduğu, hatta sektörde birbiriyle rekabet halinde olduğu ancak hepsinin aynı ana kurumla ilişkilendirildiği bir kimlik türüdür. Marka kimliği oluşturmak en önemli konulardan biridir. Marka bilinirliğini de arttırarak hedef kitlenize çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

 

Related Articles

Back to top button